De Boerderij

placeholderDe Eemweide boerderij ligt tussen Amersfoort, Soest en Baarn, aan de A.P. Hilhorstweg. Een heerlijke route door een stukje Eempolder voor wandelaars en fietsers. Op de Eemweide gebeurt van alles. Eemstadboerderij teelt er o.a. aardappels en pompoenen voor regionale verkoop, er wonen bijen die van de vele bloemen lekkere honing maken, er wordt op biologische wijze een nieuw kippenras gefokt (de Vredelingers), het is het kenniscentrum voor biologische en bedrijfseigen fokkerij in Nederland, voor kippen, koeien, geiten en varkens. Bij dit alles wordt ook zorg en begeleiding gegeven aan jongeren en is de Eemweide een educatief centrum voor biologische fokkerij en duurzame stads- en kringlooplandbouw.

Activiteiten

placeholderSTADSLANDBOUW Eemweide is onderdeel van Eemstadboerderij. Deze virtuele stadsboerderij startte in 2013 met het telen van gewassen op braakliggende gronden van de gemeente Amersfoort. Hieruit is een CSA tuinderij in Vathorst ontstaan en er worden onder de naam Maaien met Meerwaarde jaarlijks graslanden in Park Schothorst gemaaid en gehooid voor de Amersfoortse stadsboerderijen. In de stad wordt het moeilijk om bouwgronden te gebruiken voor stadslandbouw nu de markt hiervoor weer toeneemt. Zo kwam Eemstadboerderij voor de kleinschalige akkerbouw net buiten de stad, aan de A.P. Hilhorstweg terecht. Ook hier kunnen we het stadslandbouw noemen want dit gebied ligt ingebed tussen Amersfoort, Soest en Baarn. Het wordt steeds meer een recreatiegebied en er komen veel fietsers en wandelaars voorbij, over de weg en ook over het Derde Erf klompenpad. Eemstadboerderij heeft hier de mogelijkheid om 1,5 ha land te gebruiken voor het telen van aardappelen en pompoenen en granen voor de kippen. Daarnaast zullen er meer groenten worden verbouwd en zullen er veel bloemen en struiken voor insecten worden geplant en gezaaid en komen er ook een paar bijenvolken wonen.

KENNISCENTRUM Het kenniscentrum voor biologische fokkerij is de adviesfunctie van Eemweide. De biologische boeren gebruiken nu nog vooral dieren uit de gangbare landbouw die biologisch worden grootgebracht en dan biologisch heten. Maar aan de fokkerij van de dieren, de werkelijke oorsprong, wordt nog weinig aandacht besteedt. Wytze Nauta doet onderzoek naar en geeft advies over de mogelijkheden voor biologische en diervriendelijke fokkerijmethoden. Eemweide is hiervoor de uitvalsbasis en er kunnen ook mensen worden ontvangen en stageplekken voor studenten worden aangeboden. Zie ook www.biologischefokkerij.nl

Vredelinger Kippen

placeholder Op de Eemweide worden de Vredelingerkippen gefokt. Deze dubbeldoelkippen worden sinds 2009 speciaal gefokt voor de duurzame en biologische houderij. Het is een initiatief van Wytze Nauta, de beheerder van Eemweide, die al 20 jaar werkt aan de ontwikkeling van diervriendelijke biologische fokkerij in Nederland en internationaal. De Vredelinger kip is een dubbeldoelkip die wordt gehouden voor eieren en vlees. Dit nieuwe kippenras is een antwoordt op de gangbare doorgefokte hybridekippen die speciaal voor eieren of vlees worden gefokt, extreem hoge producties halen, niet oud kunnen worden en niet goed passen in het biologisch kringloopsysteem/ gedachtegoed. De eendagshaantjes van de Vredelingers hoeven niet te worden gedood maar kunnen worden opgefokt voor vlees. De hennen leggen genoeg eieren (ca. 260 per jaar) en zijn na de leg ook geschikt voor vlees, maar kunnen ook meerdere jaren leggen en vele jaren oud worden. Deze kip vindt nu al zijn weg naar tientallen kleinschalige, vaak multifunctionele bedrijven met een zorgtak, een winkel en/of interesse in het sluiten van kringlopen. De basisfokkippen worden op de Eemweide gehouden en veel van de eieren worden uitgebroed en de kuikens gaan naar verschillende bedrijven. Eemstadboerderij houdt ook zelf 150 kippen voor de leg.

Coöperatie Bio-KI

placeholder Coöperatie Bio-KI is een organisatie van biologische melkveehouders die samen biologische fokstieren kopen en deze beschikbaar maken door sperma van deze stieren in te vriezen voor kunstmatige inseminatie (KI). Eemweide is de uitvalsbasis voor de coöperatie. Hiervoor is een kleine kantoorruimte en opslagruimte voor sperma nodig. De coöperatie wordt aangestuurd door Wytze Nauta, mede oprichter van de coöperatie. Zo nu en dan worden er jonge stiertjes opgevangen zolang ze nog niet naar een melkveebedrijf of het KI station kunnen. Het echte KI werk vindt elders plaats.
ZORG EN EDUCATIE De Eemweide is tevens een plek voor zorg en educatie. In samenwerking met een tuinder en een zorginstelling gaan jongeren er een plek vinden voor een serieuze leerzame bezigheid. Zij voeren onder begeleiding taken uit als het bijhouden van het terrein en de moestuin, het klaarmaken van bestellingen, snoeien en haardhout maken, bediening wanneer er gasten zijn, verkoop en rondbrengen van producten zoals eieren, vlees, aardappelen, pompoenen, haardhout. Eemweide is ook een educatief centrum voor duurzame landbouw, stadslandbouw en kleinschalige houderij en fokkerij van kippen. Er kunnen groepen tot 80 personen worden ontvangen.

Contact

De Eemweide boerderij is een initiatief van Wytze Nauta.
Voor vragen, stageplek, vrijwilligerswerk, excursies etc.
kun je mij bereiken via whatsapp: 0624284100 en/of wytze.nauta@ziggo.nl